Σημαντικές αλλαγές έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια στον χώρο της ιδιωτικής ασφάλειας.

Η ειδικότητα «προσωπικό ιδιωτικής ασφάλειας» συγκαταλέγεται πλέον ανάμεσα στις ειδικότητες που συμπεριλαμβάνονται στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων και συνεπώς στο αντίστοιχο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο. Ο τίτλος αυτός αναγνωρίζεται σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ. Γι’αυτό το λόγο, όλοι οι εργαζόμενοι σε εταιρείες Security πρέπει βάσει του Νόμου 2518/97 να φέρουν την ανάλογη άδεια εργασίας.

Για την απόκτηση της άδειας εργασίας απαιτούνται οι εξής προϋποθέσεις.

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να:

(1) Είναι Έλληνας πολίτης ή  Έλληνας ομογενής ή πολίτης χώρας μέλους της Ε.Ε. εφόσον για τον τελευταίο δεν συντρέχει κώλυμα δημόσιας τάξης ή ασφάλειας ή υγείας, σύμφωνα με το καθεστώς που ισχύει στην Ελλάδα για τους πολίτες των χωρών αυτών.

(2) Είναι 18 ετών και άνω

(3) Δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για τα εγκλήματα ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολών του πολιτεύματος, προδοσίας της χώρας, προσβολών κατά της πολιτειακής εξουσίας, κατά της ελεύθερης άσκησης των πολιτικών δικαιωμάτων, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, σύστασης και συμμορίας, παραχάραξης, κιβδηλείας, πλαστογραφίας, απιστίας περί την Υπηρεσία, παραβίασης του απορρήτου των τηλεφωνημάτων και της προφορικής συνομιλίας, κλοπής, ληστείας, υπεξαίρεσης, εκβίασης, απάτης, απιστίας, δωροδοκίας-δωροληψίας, καταπίεσης, καθώς και για παραβάσεις των νόμων περί ζωοκλοπής, ναρκωτικών, λαθρεμπορίας και περί όπλων και εκρηκτικών υλών.

(4) Δεν έχει παραπεμφθεί αμετάκλητα σε δίκη για κακούργημα ή για κάποιο από τα ανωτέρω αναφερόμενα αδικήματα ή δεν έχει καταδικασθεί με οριστική απλώς απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα αυτά. Το κώλυμα αυτό ισχύει μέχρις ότου εκδοθεί αμετάκλητα απαλλακτικό βούλευμα ή αμετάκλητη απαλλακτική απόφαση.

(5) Δεν έχει απολυθεί από Δημόσια υπηρεσία για λόγους πειθαρχίας που σχετίζονται με τα αδικήματα του εδαφίου (δ΄), παρ.1, άρθρ.2, του Ν.2518/97.

(6) Δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα σε στερητική της ελευθερίας ποινή, τουλάχιστον έξι μηνών για έγκλημα που τελέσθηκε με δόλο.

(7) Δεν έχει στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων του, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίσθηκε για τη στέρησή τους.

(8) Δεν τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση.

(9) Δεν είναι κατασκευαστής ή έμπορος όπλων, πυρομαχικών ή εκρηκτικών υλών (άρθρο 5, του Ν.2518/97)

(10) Δεν πάσχει από οποιασδήποτε μορφής ψυχική νόσο και δεν είναι χρήστης ναρκωτικών ουσιών.

Πληροφορίες:

210.33.06.08 Αθήνα

2310508411 Θεσσαλονίκη

24210 91 390 Βόλος

ή ηλεκτρονικά εδώ η αίτηση σας : https://www.eurotraining.gr/index.php/e-applications/security-form

Τμήματα Εκπαίδευσης συγκροτούνται κάθε μήνα από τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό EUROTraining με 280€ τα δίδακτρα και προσφορά επιπλέον 10% έκπτωση για τους άνεργους

Υπάρχει η δυναντότητα υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος  δια ζώσης αλλά και εξ’αποστάσεως (e-learning)

Οι καταρτιζόμενοι μας είχαν 100% επιτυχία στις προηγούμενες εξετάσεις.