Ένα πρωτοποριακό Ευρωπαϊκό πρόγραμμα βοηθάει στην ισότιμη πρόσβασή τους

Περίπου 45 εκατομμύρια πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν κάποια αναπηρία. Η παροχή υποστήριξης σε άτομα με αναπηρία από τα Πανεπιστήμια κατά τη διάρκεια των σπουδών τους μπορεί να συμβάλλει στην ισότιμη πρόσβασή τους τόσο στην εκπαιδευτική διαδικασία όσο και στην κοινωνία και τελικά στην αξιοποίηση των ικανοτήτων και δυνατοτήτων τους. Αυτό είναι το αντικείμενο ενός διεθνούς προγράμματος που έχει ως στόχο τη χρήση υποστηρικτικών τεχνολογιών και υπηρεσιών μέριμνας που θα παρέχουν ανεξαρτησία στους φοιτητές με ειδικές ανάγκες τόσο κατά τη διάρκεια των σπουδών τους όσο και αργότερα στην εργασία τους.

Πιο συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα SWING (Sustainable Ways to Increase higher educatioN students’ equal access to learninG environments) σκοπεύει:

· Να παράσχει στους φοιτητές με αναπηρία ίση πρόσβαση στις πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις με τη χρήση υποστηρικτικής τεχνολογίας.

· Να αξιοποιήσει Ευρωπαϊκές βέλτιστες πρακτικές προκειμένου να επιτευχθούν υψηλότερα επίπεδα προσβασιμότητας από σπουδαστές με ειδικές ανάγκες στα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια στο Μαρόκο και την Αίγυπτο.

· Να σχεδιάσει και να εφαρμόσει ένα μοντέλο Κέντρων Προσβασιμότητας.

· Να εκπαιδεύσει το ακαδημαϊκό, τεχνικό και υποστηρικτικό προσωπικό στα Πανεπιστήμια του Μαρόκου και της Αιγύπτου όσον αφορά στην προσβασιμότητα των σπουδαστών.

· Να προωθήσει την υιοθέτηση εξειδικευμένου καθολικού σχεδιασμού από τα πανεπιστήμια με την ανάπτυξη βιώσιμων Κέντρων Προσβασιμότητας.

· Να δώσει το έναυσμα για την υιοθέτηση παρόμοιων πρακτικών από άλλα Πανεπιστήμια.

Το πρόγραμμα υλοποιείται από τη MKO Four Elements (EL), σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια του Coventry (UK), Alicante (ES), Bologna (IT), Ibn Tofail και Abdelmalek Essaadi (Μαρόκο), Αλεξάνδρειας και Αραβική Ακαδημία Επιστημών, Τεχνολογίας και Θαλάσσιων Μεταφορών (Αίγυπτο). Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα TEMPUS και είχε διάρκεια δύο χρόνια. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο site swingproject.eu