Θέματα που συζητήθηκαν στο meeting αφορούσαν τη σύνταξη του σχεδίου αξιολόγησης του έργου, την ανασκόπηση της τρέχουσας κατάστασης του αποθετηρίου εκπαιδευτικών πηγών, καθώς και του διαδραστικού υλικού (infographics & breakouts) που αναπτύσσονται σαν μέρος των μαθησιακών ενοτήτων της εκπαιδευτικής πλατφόρμας, τη στρατηγική διάδοσης των δράσεων του έργου κ.α.

Η κοινοπραξία ανανεώνει το ραντεβού της για το καλοκαίρι του 2023 όπου θα φιλοξενηθεί στην Ελλάδα, από τον εκπαιδευτικό οργανισμό της EUROTraining! Μείνετε συντονισμένοι, και συμμετάσχετε μαζί μας στην προσπάθεια να διαδώσουμε τη σημασία της ενεργειακής απόδοσης.