Ο εκπαιδευτικός οργανισμός EUROTraining, ως εταίρος και συντονιστής του ευρωπαϊκού προγράμματος “ArtS- skills for the creative economy”, είχε τη χαρά να υποδεχτεί στις εγκαταστάσεις του, στο kick off meeting που διοργανώθηκε στην Αθήνα στις 10 και 11 Μαρτίου, τους εταίρους της από Ισπανία και Ιταλία.

Για πρώτη φορά δημιουργείται ένα καινοτόμο και σύγχρονο πρόγραμμα ενηλίκων για καλλιτέχνες, το οποίο προσαρμόζεται στις ανάγκες τους και πληροί όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της δημιουργικής και καλλιτεχνικής βιομηχανίας, της προώθησης της επιχειρηματικότητας των καλλιτεχνών καθώς και της ένταξης τους στην αγορά εργασίας. Επόμενες συναντήσεις θα διοργανωθούν σε Ισπανία και Ιταλία στο προσεχές διάστημα!