Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός EUROTraining σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Δράμας θα συνεργαστούν στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Black Sea Basin «Προώθηση του τσαγιού ως προϊόν ανάπτυξης οικονομικής δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή γης Μαύρης Θάλασσας» με το ακρώνυμο: TEAWAY». Η EUROTraining διοργανώνει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που απευθύνεται σε ενδιαφερόμενους καλλιεργητές και εταιρείες του αγροτικού τομέα. Το αντικείμενο τα εκπαίδευσης εστιάζει στην παραγωγή και προώθηση του τσαγιού, με σκοπό την διαμόρφωση ενός ισχυρού brandname που θα συνδέει την περιοχή της Μαύρης θάλασσας με το τσάι που παράγεται σε αυτήν.

Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος εκπαίδευσης έχει αναπτυχθεί με βάση τις ανάγκες της βιομηχανίας τσαγιού και στοχεύοντας στην αντιμετώπιση των προβλημάτων και κάλυψη των ελλείψεων που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες και οι παραγωγοί τσαγιού, από τον κήπο ως τα ράφια των καταστημάτων. H EUROTraining ως ανάδοχος του έργου θα υλοποιήσει εκπαίδευση σε τέσσερα γνωστικά αντικείμενα που απαντούν στην ανάγκες του τοπικού αγροτικού τομέα.

To αντικέιμενο εκπαίδευσης που έχει επιλεγεί και ενσωματωθεί στην εκπαίδευση είναι:

• Διαχείριση ανθρώπινων πόρων

Το σεμινάριο θα έχει διάρκεια τριών ωρών (τρεις ώρες/ημέρα δικτυακού σεμιναρίου). Η εκπαίδευση του θεματικού αντικειμένου Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων, συνδιοργανώνεται απο το Επιμελητήριο Ξάνθης και το επιμελητήριο Δράμας στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου Teaway.
Η υποστήριξη των δράσεων κατάρτισης θα γίνει και με την χρήση αντίστοιχου ψηφιακού εργαλείου (capacity building toolbox) με τη μέθοδο της Σύγχρονης Τηλεκατάρτισης.