Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός EUROTraining στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “CIRCLE – Ενσωματώνοντας τα παιδιά προσφύγων και μεταναστών στο εκπαιδευτικό σύστημα” διοργανώνει ΔΩΡΕΑΝ εκπαιδευτικό σεμινάριο, το οποίο απευθύνεται κυρίως σε επαγγελματίες στον τομέα της εκπαίδευσης.

Το εν λόγω έργο έχει αναπτύξει καινοτόμα διαγνωστικά εργαλεία, τα οποία δίνουν τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να αξιολογήσουν την προηγούμενη μάθηση και τις γνώσεις των παιδιών προσφύγων και μεταναστών. Τα προγράμματα αυτά θα ενισχύσουν την ικανότητα των εκπαιδευτικών να αξιοποιήσουν σωστά τα εργαλεία αξιολόγησης των γνώσεων των μαθητών, ενώ θα αυξήσουν την ευαισθητοποίηση και τις γνώσεις τους πάνω σε παιδαγωγικές προσεγγίσεις που προάγουν την χωρίς αποκλεισμούς, ισότιμη και ποιοτική εκπαίδευση.

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο έχει διάρκεια 3 ημέρες και θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο της Σύγχρονης Τηλεκατάρτισης. Θα δοθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης σε όσους παρακολουθήσουν το σύνολο του σεμιναρίου.

Δηλώστε συμμετοχή εδώ: εδώ
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 19/03/2021

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο τηλ. 6942577262 ή να στείλετε email στο [email protected]
Περισσότερες πληροφορίες για το έργο CIRCLE είναι διαθέσιμες εδώ.