Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός EUROTRAINING σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Δράμας και με την υποστήριξη της ΜΚΟ FOUR ELEMENTS παρέχει ΔΩΡΕΑΝ δράσεις εκπαίδευσης, συμβουλευτικής & πιστοποίησης στα παρακάτω θεματικά αντικείμενα:
  1. Βιολογική Γεωργία
  2. Επιχειρηματικότητα και Περιβάλλον
  3. Προστασία Φυσικών πόρων
  4. Διαχείριση Τροφίμων Και Ορθών Πρακτικών Υγιεινής
  5. Λιανική Πώληση

Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεκατάρτισης (e-learning) και τα μαθήματα θα ολοκληρωθούν εντός του Νοεμβρίου.

Διάρκεια: 2 ώρες σύγχρονη τηλεκατάρτιση και 4 ώρες ασύγχρονη.

Η συμβουλευτική θα είναι ομαδική και θα έχει διάρκεια 2 ώρες.

Με το πέρας του σεμιναρίου οι εκπαιδευόμενοι θα λάβουν Βεβαίωση Παρακολούθησης και θα έχουν την δυνατότητα να δώσουν δωρεάν εξετάσεις πιστοποίησης σε επιλεγμένα αντικείμενα.

Δικαίωμα συμμετοχής και παρακολούθησης των σεμιναρίων έχουν άντρες/ γυναίκες, άνεργοι/ εργαζόμενοι όλων των κατηγοριών με κοινά ενδιαφέροντα και από όλη την Ελλάδα.

Ο ελάχιστος αριθμός των συμμετεχόντων σε κάθε αντικείμενο δεν μπορεί να είναι μικρότερος του δεκαπέντε (15).

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.