Εκπαιδεύσου σε

  • Soft skills στη Γαλάζια και Πράσινη Οικονομία
  • Ψηφιακές Δεξιότητες στη Γαλάζια και Πράσινη Οικονομία
  • Αγροδιατροφή και τη Διαχείριση Αποβλήτων
  • Επιχειρηματικές Δεξιότητες και Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Ιδεών (προαιρετικό)

Το δωρεάν πρόγραμμα εκπαίδευσης απευθύνεται σε νέους, γυναίκες και NEETs με στόχο την προώθηση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας τους στη γαλάζια και πράσινη οικονομία.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 2 μήνες περίπου και πραγματοποιείται με η δια ζώσης στις δομές της EUROTraining, είτε εξ αποστάσεως με σύγχρονη τηλεκατάρτιση. Ο Ανάδοχος φορέας που έχει την υλοποίηση του έργου είναι οι Τεχνικές Σχολές του Επιμελητηρίου Ηρακλείου.

Στο τέλος κάθε τμήματος όσοι παρακολούθησαν θα λαμβάνουν ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (Certificate of Attendance) και τη δυνατότητα να δώσουν δωρεάν εξετάσεις για ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ σύμφωνα με το ISO 17024 στον φορέα πιστοποίησης iCert www.icert.gr κατά ΕΣΥΔ.

Το πρόγραμμα αποτελεί δράση του “MYSEA – Mediterranean Youth, NEETs and women advancing Skills, Employment and Awareness in the blue and green economy”, το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ENI CBC MED, με στόχο την εκπαίδευση 300 ατόμων, στο οποίο συμμετέχει η EUROTraining ως εταίρος.

Όσοι ενδιαφέρονται μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, μπορούν να κληθούν να συμμετάσχουν σε άλλες δραστηριότητες του έργου (δημιουργικά εργαστήρια, κατάρτιση σε θέματα επιχειρηματικότητας και καθοδήγηση για τη δημιουργία ή/και την ενίσχυση περιβαλλοντικών ενώσεων).

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Θέλεις να μάθεις περισσότερα;

Φόρμα Ενδιαφέροντος

Η EUROTraining αποτελεί ένα από τα καλύτερα Κέντρα Δια Βίου μάθησης και εκπαίδευσης ενηλίκων με μεγάλες επιτυχίες στην επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων του. Αν ενδιαφέρεσαι να εκπαιδευτείς σε μία ειδικότητα ή να επεκτείνεις τις γνώσεις σου ώστε να ασχοληθείς με το συγκεκριμένο επάγγελμα συμπλήρωσε την ακόλουθη φόρμα ενημέρωσης.