Προστασία Προσωπικών Δεδομένων- Πώς να προστατεύσεις τη Smartphone συσκευή σου

Ο νέος ευρωπαϊκός κανονισμός περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, που αντικατέστησε την Ευρωπαϊκή Οδηγία του 1995, τέθηκε σε ισχύ την 25η Μαΐου 2018, υποχρεώνοντας όλες τις επιχειρήσεις που διαχειρίζονται προσωπικά δεδομένα να εναρμονιστούν απόλυτα στις διατάξεις του. Σκοπός του είναι η θέσπιση ενός ενιαίου ευρωπαϊκού πλαισίου για όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αντιμετωπίζει την έννοια των προσωπικών δεδομένων ως εκείνη που αφορά τα στοιχεία που επιτρέπουν τόσο την άμεση και την έμμεση εξακρίβωση της ταυτότητας του ατόμου, περιλαμβάνοντας σε αυτά ακόμη και το IP ή τα δεδομένα της τοποθεσίας του ατόμου.

Ακολουθώντας με συνέπεια και αυστηρότητα τις προβλεπόμενες κυρώσεις σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, δεν είναι λίγα τα παραδείγματα, ακόμη και κολοσσαίων επιχειρήσεων, που υποπίπτοντας στο παράπτωμα, έλαβαν “ραβασάκια” με πολλά μηδενικά. Τελευταία περίπτωση αυτή της Google LLC που κλήθηκε από την Γαλλική Εποπτική Αρχή (CNIL), ύστερα από καταγγελία δύο μη κυβερνητικών οργανώσεων, None Of Your Business (“NOYB”) και La Quadrature du Net (“LQDN”), να καταβάλει το ποσό των 50.000.000€- το μεγαλύτερο πρόστιμο που έχει επιβληθεί έως σήμερα.

Η διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων είναι μια ευθύνη που αφορά τόσο τους παρόχους υπηρεσιών όσο και τους χρήστες-συνδρομητές, οι οποίοι με τη σειρά τους οφείλουν να διασφαλίζουν στο βαθμό που τους επιτρέπεται το ατομικό τους πεδίο ώστε να μην γίνονται βορά στο στόμα πάσης φύσεως εκμεταλλευτών.
Η εκτεταμένη χρήση των smart συσκευών στην καθημερινότητα και κυρίων των smartphones έχει αυξήσει σημαντικά αυτόν τον κίνδυνο, γι’ αυτό τα μέτρα που πρέπει να τηρούνται είναι συγκεκριμένα.

Η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε) προτείνει μια σειρά οδηγιών που θα βοηθήσουν τους συνδρομητές να ελαχιστοποιήσουν τις πιθανότητες κινδύνων μέσω της χρήσης smartphone:

-Για προστασία από εγκατάσταση κακόβουλου λογισμικού, ελέγχετε περιοδικά τις εγκατεστημένες εφαρμογές, τον διαθέσιμο αποθηκευτικό χώρο, καθώς και τη χρήση της συσκευής σας (π.χ. αριθμός απεσταλμένων μηνυμάτων, διάρκεια κλήσεων), προσέχοντας για τυχόν ασυνήθιστη χρήση. Πραγματοποιήστε “επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις” της συσκευής, αν έχετε βάσιμες υποψίες ότι κάποιος ιός έχει εγκατασταθεί.

-Οι περισσότερες συσκευές κινητής τηλεφωνίας υποστηρίζουν ειδικές εφαρμογές που μπορούν να εντοπίσουν μια συσκευή που έχει χαθεί. Πιθανώς χρειάζεται να εγκαταστήσετε ή να ενεργοποιήσετε τέτοιες εφαρμογές, ώστε, σε περίπτωση κλοπής, να μπορείτε να διαγράψετε τα δεδομένα στη συσκευή σας μέσω απομακρυσμένης πρόσβασης.

-Η κρυπτογράφηση προστατεύει τα δεδομένα σας από προηγμένες επιθέσεις. Ορισμένες συσκευές χρησιμοποιούν προεπιλεγμένα την κρυπτογράφηση, ενώ σε άλλες χρειάζεται να ενεργοποιηθεί από τον χρήστη ή να εγκατασταθεί λογισμικό κρυπτογράφησης.

-Τα ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mail, MMS), που λαμβάνετε σε συσκευές κινητής τηλεφωνίας, θα πρέπει να τα αντιμετωπίζετε με τον ίδιο τρόπο, όπως αυτά που λαμβάνετε στον προσωπικό σας υπολογιστή. Αν κάποιο μήνυμα φαίνεται ύποπτο ή δεν γνωρίζετε τον αποστολέα, αποφύγετε να το ανοίξετε.

-Αποφύγετε να κατεβάσετε περιεχόμενο στη συσκευή σας από το Διαδίκτυο από μία άγνωστη ή μη αξιόπιστη πηγή.
Εγκαταστήστε στη συσκευή σας κάποιο πρόγραμμα προστασίας από κακόβουλο λογισμικό (antivirus) έξυπνων τηλεφώνων (smartphones).

-Για να αποφύγετε την κοινοποίηση της τοποθεσίας που βρίσκεστε (location information) μέσω εφαρμογών που χρησιμοποιείτε (π.χ. κοινωνικά δίκτυα, εφαρμογές instant messaging) μπορείτε να επιλέξετε στη συσκευή σας τη δυνατότητα μη αυτόματης κοινοποίησης της πληροφορίας αυτής.

-Στην περίπτωση χρήσης υπηρεσιών εντοπισμού θέσης και πλοήγησης (GPS navigation), μπορείτε να εγκαταστήσετε τους χάρτες στη συσκευή σας, ώστε να μην απαιτείται η πρόσβαση στο Διαδίκτυο για την πλοήγησή σας και έτσι να αποφύγετε την κοινοποίηση της τοποθεσίας που βρίσκεστε.

-Φροντίστε να λαμβάνετε σε τακτά διαστήματα αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων της συσκευής σας, τοπικά στον υπολογιστή σας ή σε έμπιστη υπηρεσία χώρου αποθήκευσης στο Διαδίκτυο (Cloud). Συνιστάται να κρυπτογραφείτε τα αντίγραφα ασφαλείας, ιδιαίτερα στην περίπτωση που μεταφέρονται ή αποθηκεύονται στο Διαδίκτυο.

Για να γίνεις Data Protection Officer και να μάθεις όλα τα κρυφά μυστικά του GDPR δήλωσε συμμετοχή στο Σεμινάριο DPO – Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων.