Στην διεθνούς φήμης κατάταξη «3160 Highly Cited Researchers (h>100)» της Webometrics περιλαμβάνονται 16 Έλληνες καθηγητές ελληνικών πανεπιστημίων.
Πρόκειται για ένα πίνακα ο οποίος με βάση τις πληροφορίες των δημόσιων προφίλ Καθηγητών και Ερευνητών Πανεπιστημίων στο Google Scholar (Κάνε κλικ εδώ να δεις ) καταγράφει καθηγητές και ερευνητές Πανεπιστημίων οι οποίοι με το συγγραφικό και ερευνητικό τους έργο έχουν ασκήσει σημαντική επιρροή στον κόσμο της επιστήμης.
Ο νέος πίνακας με βάσει τα νέα στοιχεία που προστέθηκαν, δημοσιεύτηκε την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου και περιλαμβάνει 3.160 High Cited Researchers. Όλοι οι επιστήμονες – ερευνητές διαθέτουν h-index> 100, δηλαδή όσοι έχουν τουλάχιστον 100 ερευνητικές εργασίες. Οι καθηγητές και ερευνητές του πίνακα είτε είναι εν ζωή είτε όχι κατατάσσονται με φθίνοντα βαθμό με αναφορά του Πανεπιστημίου στον οποίο ανήκουν. Το πρώτο κριτήριο κατάταξης είναι το h-index και το δεύτερο κριτήριο o συνολικός αριθμός ετερεοαναφορών.

Στο νέο ανανεωμένο πίνακα του 2018 πρώτος είναι ο καθηγητής του John Hopkins University (Σχολή Ιατρικής) Κάνε κλικ εδώ να δεις
• Solomon Snyder MD, DSC, DPHIL με h-index 279 και 357.238 ετεροαναφορές.

Με μεγάλο θαυμασμό εντοπίσαμε οκτώ (8) Έλληνες καθηγητές από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), έξι (6) από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), δύο (2) από το Εθνικό Κέντρο Ερευνών, «Δημόκριτος», καθώς επίσης και έναν (1) από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, οι οποίοι ανήκουν στους επιστήμονες με τις περισσότερες επιστημονικές δημοσιεύσεις – ερευνητικές εργασίες.

Οι  καθηγητές και ερευνητές του ΕΚΠΑ με την σημαντική ερευνητική επίδραση παγκοσμίως είναι:
Ο Γεώργιος Χρούσος με h-index 182 και 137.377 ετεροαναφορές από την Ιατρική σχολή.
Ο πρύτανης Μελέτιος Αθανάσιος Δημόπουλος με h-index 120 και 64.696 ετεροαναφορές.
Ο Χαράλαμπος Μουτσόπουλος με h-index 107 και 46.819 ετεροαναφορές.
Ο Μαρίνος Δαλάκας με h-index 106 και 41.693 ετεροαναφορές.
Ο Χριστόδουλος Στεφανάδης με h-index 105 και 60.846 ετεροαναφορές.
Ο Παρασκευάς Σφήκας με h-index 172 και 136.823 ετεροαναφορές από το τμήμα Φυσικής.
Η Χριστίνα Κουρκουμέλη h-index 164 και 129.757 ετεροαναφορές.
Ο Ευστάθιος Στυλιάρης με h-index 101 και 46.605 ετεροαναφορές.

Οι καθηγητές του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου είναι:
Ο Γιώργος Τσιπολίτης, με 166 h-index και 122.232 ετεροαναφορές.
Ο Μανώλης Δρυς, με 163 h-index και 127.852 ετεροαναφορές.
Ο Σταύρος Μαλτέζος με 161 h-index και 118.813 ετεροαναφορές.
Ο Θεόδωρος Αλεξόπουλος με 159 h-index και 112.303 ετεροαναφορές.
Ο Ευάγγελος Γαζής με 154 h-index και 156.763 ετεροαναφορές.
Ο Κωνσταντίνος Κουσούρης με 145 h-index και 88.345 ετεροαναφορές.

Στην κατάταξη βρίσκονται επίσης:
Ο Γιώργος Δασκαλάκης με 151 h-index και 102.058 ετεροαναφορές.
Ο Δημήτρης Λουκάς με 140 h-index και 115.485 ετεροαναφορές.
Ο Ιωάννης Στρόλογγας με 124 h-index και 61.271 ετεροαναφορές.