Το έργο MoreThanAJob στοχεύει στην κοινωνική ένταξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (άνεργοι, άτομα με χαμηλές δεξιότητες και πρόσφυγες) μέσα από δράσεις που στοχεύουν  στη συνεργασία των φορέων της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΟ) με τους φορείς της δημόσιας διοίκησης.

Στο πλαίσιο των  δράσεων του έργου θα ξεκινήσουν ανοικτές προσκλήσεις για επιχορηγήσεις, για την υποστήριξη 10 φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας οικονομίας (ΚΑΟ), οι οποίοι θα καταθέσουν τα καλύτερα σχέδια εργασίας με αντικείμενο την εφαρμογή δράσεων κοινωνικών υπηρεσιών, με βάση τις βέλτιστες πρακτικές που έχουν ήδη επιλεγεί από το πρόγραμμα.

Για το λόγο αυτό πρόγραμμα MoreThanAJob θα ξεκινήσει διαγωνιστική διαδικασία με στόχο να προσφέρει 10 χρηματοδοτήσεις/επιχορηγήσεις (2 σε κάθε χώρα υλοποίησης του προγράμματος, δηλαδή την Παλαιστίνη, τον Λίβανο, την Ιορδανία, την Ελλάδα και την Ιταλία) που θα αποσκοπούν στην ανάπτυξη καινοτόμων κοινωνικών δράσεων. Το ποσό της κάθε επιχορήγησης θα είναι 20.000 ευρώ ανά πρόταση.

Θέλετε να γνωρίσετε περισσότερα για τις δυνατότητες χρηματοδότησης μέσω του προγράμματος, πατήστε εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες για τα τελευταία νέα και για τις δράσεις του ευρωπαϊκού προγράμματος MoreThanAJob είναι διαθέσιμες  και στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

Μείνετε συντονισμένοι και ακολουθείστε μας στο Facebook, το Τwitter, το LinkedIn και το YouTube.