Στο πλαίσιο του έργου MoreThanAJob, οι εταίροι από τις πέντε χώρες της Μεσογείου που συμμετέχουν (Παλαιστίνη, Ιορδανία, Λίβανος, Ιταλία και Ελλάδα) κατάφεραν μέσα από την συχνή αλληλεπίδραση τους, την εποικοδομητική συνεργασία και παρά τις αντιξοότητες που προέκυψαν λόγω της πανδημίας του COVID-19 ολοκληρώσουν επιτυχώς την πρώτη χρονιά υλοποίησης. Ειδικότερα από τις 04/09/2019 έως τις 03/09/2020 πραγματοποιήθηκαν μεταξύ άλλων τα παρακάτω:

  • 3 συνεντεύξεις τύπου σε Παλαιστίνη, Ιορδανία και Λίβανο
  • Συναντήσεις με φορείς της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, καθώς και της Δημόσιας Διοίκησης
  • Χαρτογράφηση καλών πρακτικών κοινωνικών εγχειρημάτων
  • Δημιουργία του πλαισίου δράσεων του MoreThanAJob
  • Μελέτη για την εφαρμογή του πλαισίου δράσεων του MoreThanAJob
  • Προώθηση συνεργιών μεταξύ φορέων, δρώντων και άλλων έργων
  • Εκπόνηση προτάσεων πολιτικής για τους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης

Το έργο MoreThanAJob συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος ENI CBC Med. Το πρόγραμμα διαχειρίζεται η Αυτόνομη Περιφέρεια της Σαρδηνίας (Ιταλία) και αποσκοπεί στην προώθηση της διασυνοριακής συνεργασίας στην περιοχή της Μεσογείου.

Για να δείτε τα αποτελέσματα του πρώτου χρόνου υλοποίησης το έργου MoreThanAJob πατήστε εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες για τα τελευταία νέα και για τις δράσεις του ευρωπαϊκού προγράμματος MoreThanAJob είναι διαθέσιμες  και στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

Μείνετε συντονισμένε και ακολουθείστε μας στο Facebook, το Τwitter, το LinkedIn και το YouTube.