Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός EUROTraining  στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “MoreThanAJob – Reinforcing social and solidarity economy for the unemployed, uneducated and refugees” διοργανώνει δωρεάν εκπαιδευτικό σεμινάριο. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε νέες και νέους, άνεργους και άνεργες, στελέχη και εργαζόμενους μη κυβερνητικών οργανισμών, μέλη κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων, σε άτομα που δραστηριοποιούνται στους τομείς της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, σε εμπλεκόμενους σε προγράμματα/δράσεις κοινωνικής ενσωμάτωσης ευάλωτων ομάδων, (άνεργοι, πρόσφυγες κτλ) καθώς και σε πρόσφυγες αλλά και μετανάστες που έχουν βασική γνώση κατανόησης της ελληνικής γλώσσας.

Οι εκπαιδευτικές δράσεις του σεμιναρίου έχουν σαν αντικείμενο τις απαραίτητες δεξιότητες που μπορούν να συμβάλουν στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των πιο ευάλωτων πληθυσμών αλλά και στην ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας και το εκπαιδευτικό σύστημα. Ειδικότερη έμφαση θα δοθεί σε ζητήματα και καλές πρακτικές που αφορούν τη συνεργασία δρώντων της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) και δημοσίων φορέων.

H EUROTraining ως εταίρος του έργου θα υλοποιήσει διαδικτυακό εκπαιδευτικό σεμινάριο διάρκειας 20 ωρών σε γνωστικά αντικείμενα που σχετίζονται με τις παρακάτω θεματικές ενότητες:

  • Διαπολιτισμικότητα και Επικοινωνία
  • Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία
  • Επιχειρηματικές Δεξιότητες και Εργαλεία
  • Ενσωμάτωση Κοινωνικά Ευάλωτων Ομάδων
  • Καλές Πρακτικές και Εξειδικευμένες Δεξιότητες

Το διαδικτυακό σεμινάριο και η υποστήριξη των δράσεων της εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθούν με την χρήση ψηφιακών εργαλείων και με τη μέθοδο της Σύγχρονης Τηλεκατάρτισης.

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο 20 ωρών είναι δωρεάν και στους συμμετέχοντες θα δοθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 5/3/2021

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο τηλ. 210-3306086 ή να στείλετε email στο [email protected].

Το έργο MoreThanAJob χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ENI CBCMED.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο ΜοreThanAJob είναι διαθέσιμες εδώ.