Στις 27 και 28 Νοεμβρίου 2019, οι εταίροι του ευρωπαϊκού προγράμματος MoreThanAJob (Ενίσχυση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας για τους ανέργους, τα άτομα με χαμηλές δεξιότητες και τους πρόσφυγες), στο οποίο συμμετέχει και η EUROTraining, συναντήθηκαν στο Αμάν της Ιορδανίας. Στην εναρκτήρια συνάντηση συμμετείχαν οι επτά εταίροι, οι οποίοι προέχονται από τις παρακάτω πέντε (5) μεσογειακές χώρες: Παλαιστίνη, Ιορδανία, Λίβανος, Ιταλία και Ελλάδα.
Στόχος του MoreThanAJob αποτελεί η ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (άνεργοι, άτομα με χαμηλές δεξιότητες και πρόσφυγες) εφαρμόζοντας τις βέλτιστες πρακτικές για την αποτελεσματικότερη συνεργασία των φορέων της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΟ) με τη δημόσια διοίκηση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το MoreThanAJob συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος ENI CBC MED. Το πρόγραμμα διαχειρίζεται η Αυτόνομη Περιφέρεια της Σαρδηνίας (Ιταλία) και αποσκοπεί στην προώθηση της διασυνοριακής συνεργασίας στην περιοχή της Μεσογείου. Για να διαβάσετε περισσότερα για την εναρκτήρια αυτή συνάντηση πατήστε εδώ.