Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός EUROTRAINING, εταίρος στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα “MYSEA – Mediterranean Youth, NEETs and women advancing Skills, Employment and Awareness in the blue and green economy”, το οποίο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του ENI CBC Mediterranean Sea Basin Programme, αναζητά προσφορές για την προμήθεια υπηρεσιών δημιουργίας εκπαιδευτικού υλικού στην αγγλική γλώσσα για την υλοποίηση του Πακέτου Εργασίας 4 (ΠΕ4).

Διαβάστε Περισσότερα ΕΔΩ