ΔΩΡΕΑΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

O Εκπαιδευτικός Οργανισμός Eurotraining, στο πλαίσιο του Έργου “Πρακτική εφαρμογή των βασικών εργαλείων διαφάνειας – EQF, ECVET, EQAVET – στους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης” [ATTRACT-VET] και στοχεύοντας στην ανάπτυξη των γνώσεων και δεξιοτήτων των Εκπαιδευτών Ενηλίκων και των υποψηφίων εκπαιδευτών, διοργανώνει την Τρίτη 30/5 πρότυπο σεμινάριο με θέμα:

“Πρακτική Εφαρμογή των Ευρωπαϊκών Εργαλείων Διαφάνειας EQF, ECVET, EQAVET στην Επαγγελματική Εκπαίδευση”

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε :

• Εκπαιδευτές Ενηλίκων – εισηγητές Σεμιναρίων όλων των βαθμίδων
• Επαγγελματίες και επιστήμονες που θέλουν να εργαστούν ως εκπαιδευτές ενηλίκων στο αντικείμενό τους και
• Όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας και να ενταχθούν στο μητρώο εκπαιδευτών ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ ή ενδιαφέρονται για την Επαγγελματική εκπαίδευση
• Εργαζομένους σε Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς ΕΕΚ

Πρόγραμμα σεμιναρίου

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει εισηγήσεις από διακεκριμένους ομιλητές οργανισμών Επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) από την Αυστρία, την Κύπρο, την Ελλάδα, την Ιρλανδία, τη Λετονία, την Πορτογαλία και την Σουηδία και εργαστήριο με θέμα «Ευρωπαϊκό Σύστημα Διδακτικών Μονάδων για την ΕΕΚ (ECVET)»

09:00-09:30 Προσέλευση
10:00-11:00 Τρεις εισηγήσεις από οργανισμούς ΕΕΚ Ελλάδας, Αυστρίας και Λετονίας
11:00-11:15 Διάλειμμα
11:30-12:10 Δύο εισηγήσεις από οργανισμούς ΕΕΚ Κύπρου και Σουηδίας
12:30-13:00 Στρογγυλή τράπεζα με εκπαιδευτές εκπαιδευτών από Πορτογαλία και Ιρλανδία
13:30 Μεσημεριανό φαγητό
15:00-16:30 Εργαστήριο με θέμα «Ευρωπαϊκό Σύστημα Διδακτικών Μονάδων για την ΕΕΚ (ECVET)»
17:00 Διανομή βεβαιώσεων πιστοποίησης

Με το τέλος του προγράμματος θα διατεθεί στους συμμετέχοντες βεβαίωση πιστοποίησης του Εκπαιδευτικού φορέα.

Τόπος Υλοποίησης:

Eurotraining, Βερανζέρου 1, ισόγειο, Πλατεία Κάνιγγος, 106 77, Τηλ. Κέντρο: 2103306086, Φαξ: 2103809877, [email protected]

Εγγραφές μέχρι τη Δευτέρα 22/5 συμπληρώνοντας τη Δήλωση Συμμετοχής.

Ο αριθμός των συμμετοχών είναι περιορισμένος και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.