Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός EUROTRAINING, εταίρος στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα “ MoreThanAJob – Reinforcing social and solidarity economy for the unemployed, uneducated and refugees ”, το οποίο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του ENI CBC Mediterranean Sea Basin Programme, αναζητά προσφορές για την παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση δράσεων επικοινωνίας, διαφήμισης και προώθησης στο πλαίσιο υλοποίησης του «Πακέτου Εργασίας 2: Επικοινωνία» (WP2: Communication) του έργου.

Ειδικότερα ο Ανάδοχος θα υποστηρίξει την Αναθέτουσα Αρχή ως εξής:

  • Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση γενικών δράσεων επικοινωνίας, διαφήμισης και προώθησης του έργου.
  • Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση ειδικών δράσεων επικοινωνίας, διαφήμισης και προώθησης για συγκεκριμένες ομάδες στόχου.
  • Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση ειδικών δράσεων επικοινωνίας, διαφήμισης και προώθησης για συγκεκριμένες δράσεις του έργου.

Αμοιβή παρεχόμενων υπηρεσιών:

Η συνολική αμοιβή για την εκτέλεση του ανωτέρου έργου συμφωνείται στο ποσό των 12.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (ποσό 9.677,42 € και ΦΠΑ 2.322,58 €).

Διάρκεια και Σύμβαση:

H διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την υπογραφή της με μέγιστη διάρκεια λήξης την 03/09/2023. Σε περίπτωση παράτασης της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου, η σύμβαση δύναται να παραταθεί αντίστοιχα.

Αποστολή Προσφορών:

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε την προσφορά σας είτε ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], είτε ταχυδρομικά/με κατ’ ιδίαν παράδοση στα γραφεία της εταιρίας μας Βερανζέρου 1, ΤΚ 106 77, Αθήνα. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατ’ ιδίαν παράδοσης παρακαλείστε στο φάκελο να αναφέρεται το εξής: “ MoreThanAJob – ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΕ2

Και με την μορφή:

Σύντομη περιγραφή Προσφορά από τον ενδιαφερόμενο φορέα
Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση γενικών δράσεων επικοινωνίας, διαφήμισης και προώθησης του έργου.

Δημιουργία άρθρων προβολής έργου σε κοινωνικά δίκτυα – παρακαλώ προσθέστε αριθμό άρθρων

 

 

 

 

Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση ειδικών δράσεων επικοινωνίας, διαφήμισης και προώθησης για συγκεκριμένες ομάδες στόχου.

Δημιουργία σύντομου διαφημιστικού βίντεο διάρκειας περίπου  35’’ – παρακαλώ προσθέστε αριθμό βίντεο

 

 

 

 

Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση ειδικών δράσεων επικοινωνίας, διαφήμισης και προώθησης για συγκεκριμένες δράσεις του έργου.

 

Προβολή διαφημιστικού βίντεο σε τηλεοπτικό σταθμό πανελλαδικής εμβέλειας σε ώρες απογευματινής ζώνης 17:00 έως 22:00- παρακαλώ προσθέστε αριθμό προβολών

 

 

 

 

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να αποστείλουν την προσφορά τους με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 23:59.

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός EUROTRAINING θα παρέχει σε όλους τους ενδιαφερόμενους πληροφορίες σχετικά με το έργο και τις συγκεκριμένες υπηρεσίες της παρούσας πρόσκλησης

Για επιπλέον πληροφορίες και διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με email στο [email protected] και τηλεφωνικά στο +30 210 3306086.