Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, πραγματοποιήθηκαν συνεδρίες με επίκεντρο το ακαδημαϊκό περιεχόμενο που σχετίζεται με τα θέματα του μεταπτυχιακού προγράμματος, και μοιράστηκαν εμπειρίες από τη διαχείριση του. Συγκεκριμένα, συζητήθηκαν τα θέματα της μετανάστευσης και των προσφύγων μεταξύ των περιοχών της Ευρώπης και των χωρών της Νότιας Μεσογείου, της ισότητας των φύλων και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.  

Επιπλέον, διοργανώθηκε μια κοινή συνεδρία μαζί με την “Casa Mediterraneo”, μια δημόσια κοινοπραξία υπό την ηγεσία του Υπουργείου Εξωτερικών της Ισπανίας, της οποίας κύριος στόχος είναι η παροχή γνώσης και η ενημέρωση σχετικά με την προσέγγιση της Ισπανίας και των άλλων μεσογειακών χωρών σε διάφορους τομείς, όπως ο πολιτισμός, η οικονομία, η κλιματική αλλαγή, η ισότητα των φύλων, η τριτοβάθμια εκπαίδευση και η επιστημονική και τεχνολογική καινοτομία.  

Τέλος, παρουσιάστηκαν ορισμένες ενδιαφέρουσες διαδικτυακές εκπαιδευτικές μεθοδολογίες καθώς και η πλατφόρμα Moodle, ενώ ακολούθησαν δύο ξεχωριστές συνεδρίες, στη μία εκ των οποίων συζητήθηκαν ορισμένες από τις πιο καινοτόμες μεθοδολογίες διδασκαλίας και τις δυνατότητες εφαρμογής τους στο DEMOS, ενώ η δεύτερη επικεντρώθηκε στους τομείς της διεθνοποίησης και της συνεργασίας μέσα σε έναν ποικιλόμορφο φοιτητικό πληθυσμό.