Η συμφωνία αυτή επιτρέπει στις δύο σχολές να συνεργαστούν και να αναπτύξουν το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, το οποίο αποτελεί μέρος του προγράμματος DEMOS Erasmus+. Επιτρέπει επίσης την καθιέρωση κοινού προγράμματος διδασκαλίας και την έκδοση κοινού μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο πλαίσιο του συστήματος LMD. 

Ο γενικός στόχος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος DEMOS είναι η προώθηση του εκδημοκρατισμού και της ενεργού συμμετοχής των πολιτών, μέσω μιας διεπιστημονικής προσέγγισης που βασίζεται στα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Είναι το αποτέλεσμα μιας ανάλυσης των αναγκών των χωρών της Νότιας Μεσογείου, και μιας συγκριτικής αξιολόγησης με παρόμοια μαθήματα που διατίθενται στην Ευρώπη.