Το θεατρικό παιχνίδι είναι μια δραστηριότητα που έχει αποκτήσει σημαντική θέση στις εξωσχολικές ενασχολήσεις των παιδιών την τελευταία δεκαετία.
Αλήθεια, τι ακριβώς σημαίνει θεατρικό παιχνίδι, σε ποιες ηλικίες απευθύνεται και τι προσφέρει στο παιδί;

Σε μια πρώτη ανάγνωση είναι εμφανές πως πρόκειται για μια πρώιμη επαφή με την έννοια του θεάτρου και της υποκριτικής μέσω μιας προσέγγισης που προσιδιάζει στο παιχνίδι. Τα παιδιά εφαρμόζουν μικρούς, «εύκολους» κανόνες, εντάσσονται σε ένα σύνολο με το οποίο συνεργάζονται έχοντας ένα κοινό στόχο, εναρμονίζονται στο θεατρικό περιβάλλον, «υιοθετούν» προσωπικότητες με διαφορετικά χαρακτηριστικά από τα δικά τους και παράλληλα οδηγούνται στην επίτευξη του τελικού σκοπού, δηλαδή την από κοινού δημιουργία. Αυτή η τόσο ευχάριστη δραστηριότητα, εκτός από μια δημιουργική απασχόληση, αποτελεί μια πολύπλευρη διαδικασία κοινωνικής ένταξης, καλλιέργειας της συναισθηματικής νοημοσύνης, κατανόησης της μονάδας του ατόμου ως μέρος ενός συνόλου, εφαρμογής κανόνων που επιτρέπουν την εύρυθμη συνύπαρξη στα πλαίσια μιας ομάδας, οριοθέτησης.

Το παιδί μαθαίνει, στην ουσία να σέβεται την θέσπιση κανόνων και ορίων, που του επιτρέπουν να συμβιώνει με σεβασμό τόσο προς τον εαυτό του όσο και προς το σύνολο στο οποίο ανήκει, διατηρώντας, ωστόσο, τα ξεχωριστά προσωπικά του χαρακτηριστικά, που απαρτίζουν την προσωπικότητά του. Ενσαρκώνοντας ρόλους αντιλαμβάνεται την ύπαρξη πολλών διαφορετικών χαρακτήρων, που πολλές φορές απέχουν αρκετά από το δικό του, κάνοντάς το να εισέλθει στις μετέπειτα κοινωνικές ομάδες με μια διάθεση αποδοχής και αρμονικής συνύπαρξης. Φυσικά, η προσέγγιση του συναισθήματος του κάθε ήρωα και η αναγνώριση της προσωπικής συναισθηματικής φύσης που ταυτίζεται ή όχι με αυτόν, είναι μια πρώτη επαφή με την ελευθερία της συναισθηματικής έκφρασης, που επιτρέπει στο παιδί να αποποιείται της ντροπής που μπορεί να φέρει και να δημιουργεί σταδιακά ένα σταθερό συμπεριφορικό υπόβαθρο. Η φαντασία οξύνεται, η δημιουργικότητα εκφράζεται και ο αυτοσχεδιασμός επιτρέπει ακόμη και στα πιο εσωστρεφή παιδιά να αρχίσουν να εξωτερικεύουν σκέψεις, ιδέες, συναισθήματα.

Το παιχνίδι μετατρέπεται σε απόλαυση. Μια απόλαυση που “κρύβει” υποβόσκοντα μηνύματα, τα οποία μυούν το παιδί σε διαδικασίες, σκέψεις και συμπεριφορές που χτίζουν την προσωπικότητά τους.
Το θεατρικό παιχνίδι απευθύνεται σε όλες τις ηλικιακές τάξεις, από βρέφη και νήπια (με συνοδεία γονέα) έως παιδιά και εφήβους.

Μάθε τα πάντα για το θεατρικό παιχνίδι στο Σεμινάριο Θεατρικού Παιχνιδιού.