«Στις 30/5 διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Πρόοδο, το 1ο Design Meeting του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “VIRTUS – Virtual Vocational Education and Training” στο Ηράκλειο, Κρήτης. Στη συνάντηση παραβρέθηκαν 14 συμμετέχοντες από τις ομάδες στόχου του προγράμματος και πιο συγκεκριμένα εκπαιδευτές επαγγελματικής κατάρτισης, εκπαιδευτές ενηλίκων και εκπρόσωποι των φορέων του τουρισμού και της κοινωνικής οικονομίας. Η συνάντηση διήρκησε 2 ώρες και ο στόχος ήταν να καθοριστούν οι ανάγκες κατάρτισης από την πλευρά των τελικών χρηστών του προγράμματος .»