Επιχορήγηση με Επιταγές Κατάρτισης (Training Voucher) της Κατάρτισης Ανέργων Δημοσιογράφων με Σκοπό την Επανένταξη τους στην Αγορά Εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης και στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός EUROTraining ανταποκρίνεται στο κάλεσμα της ΕΣΗΕΑ και συμμετέχει στη Δράση “Επιχορήγηση με Επιταγές Κατάρτισης (Training Voucher) της Κατάρτισης Ανέργων Δημοσιογράφων με Σκοπό την Επανένταξη τους στην Αγορά Εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης και στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου”. Ο συνολικός αριθμός των Ωφελούμενων της Δράσης ανέρχεται σε 872 άτομα.

Η κατάρτιση θα γίνει σε προγράμματα διάρκειας 300 ωρών με αντικείμενο την Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Δημοσιογράφου με Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Η δράση παρέχει στους ωφελούμενους:

  • Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη καθ ‘ όλη τη διάρκεια του προγράμματος
  • Εκπαιδευτικό Επίδομα Συνολικής Αξίας 1.500

  • Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων ΤΠΕ.

Δικαιούχοι

Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση έχουν άνεργοι δημοσιογράφοι μέλη της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ), της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας – Θράκης (Ε.Σ.Η.Ε.Μ-Θ.), της Ένωσης Συντακτών Περιοδικού και Ηλεκτρονικού Τύπου (Ε.Σ.Π.Η.Τ.) , της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος – Ευβοίας (Ε.Σ.Η.Ε.Θ.ΣΤ.Ε.), και της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου, Ηπείρου και Νήσων (Ε.Σ.Η.Ε.Π.Η.Ν.) ανεξάρτητα εάν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.

Διαδικασία απόκτησης του Voucher κατάρτισης και κριτήρια μοριοδότησης

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός EUROTraining διαθέτοντας πολυετή εμπειρία σε προγράμματα κατάρτισης εγγυάται την άρτια εκπαίδευση των ωφελουμένων του προγράμματος με στόχο την αναβάθμιση των επαγγελματικών τους προσόντων για τη σωστή προετοιμασία εισόδου στον εργασιακό στίβο.

Οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι δημοσιογράφοι έχουν τη δυνατότητα απόκτησης του voucher κατάρτισης, μετά από εγγραφή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος στο http://www.voucher.gov.gr. Οι δικαιούχοι θα επιλεγούν βάσει κριτηρίων, με τη μορφή μοριοδότησης, που είναι: 

1. Η ηλικία

2. Η διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας

Αιτήσεις συμμετοχής

Πέμπτη 22 Μαΐου 2014 έως και Παρασκευή 11 Ιουλίου 2014.