Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός EUROTRAINING, εταίρος στο Ευρωπαϊκό Έργο “MoreThanAJob – Reinforcing Social and Solidarity Economy for the Unemployed, Uneducated and Refugees” το οποίο υλοποιείται  στο πλαίσιο του ENI CBC Mediterranean Sea Basin Programme, δημοσιεύει πρόσκληση για την επιχορήγηση καινοτόμων προτάσεων που αφορά τη χρηματοδότηση δράσεων συνεργασίας φορέων της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) με την Δημόσια Διοίκηση. Στόχο αποτελεί η βελτίωση της κοινωνικής πρόνοιας και των κοινωνικών υπηρεσιών για ευάλωτες ομάδες, προκειμένου να αυξηθούν οι ευκαιρίες κοινωνικής και εργασιακής ένταξης.

Η πρόταση για επιχορήγηση, ως προαπαιτούμενο, θα πρέπει να περιλαμβάνει πρωτοβουλίες που προβλέπουν τη συνεργασία με φορέα της δημόσιας διοίκησης η οποία θα επισημοποιηθεί, κατά τη διάρκεια του έργου, με την υπογραφή τουλάχιστον 1 Μνημονίου Κατανόησης με τον επιλεγμένο δημόσιο φορέα. Τα έργα θα στοχεύσουν σε μια από τις ακόλουθες θεματικές:

Οικογενειακή και εισοδηματική υποστήριξη | Υπηρεσίες υγείας και συμβουλευτικές υπηρεσίες | Εκπαίδευση και κατάρτιση | Επαγγελματική καθοδήγηση και εργασιακή υποστήριξη | Πολιτισμός και συμμετοχικότητα

Το συνολικό ποσό που διατίθεται βάσει της πρόσκλησης για επιχορηγήσεις είναι 40.000,00 ευρώ (20.000,00 ευρώ/πρόταση).

Αν θέλετε να γνωρίσετε περισσότερα για τις δυνατότητες χρηματοδότησης μέσω του προγράμματος MoreThanAJob:

  • Διαβάστε τις αναλυτικές οδηγίες για υποψηφίους προτάσεων προς επιχορήγηση στα Ελληνικά εδώ.
  • Διαβάστε τις αναλυτικές οδηγίες για υποψηφίους προτάσεων προς επιχορήγηση στα Αγγλικά εδώ.

Η υποβολή προτάσεων μπορεί να γίνει είτε στην Αγγλική είτε στην Ελληνική Γλώσσα με καταληκτική ημερομηνία 30/06/2021, με αποστολή της αίτησης στο [email protected].

  • Τα έντυπα προς συμπλήρωση για τις αιτήσεις στα Ελληνικά είναι διαθέσιμα εδώ.
  • Τα έντυπα προς συμπλήρωση για τις αιτήσεις στα Αγγλικά είναι διαθέσιμα εδώ.
  • Επιπλέον πληροφοριακό υλικό στα Αγγλικά είναι διαθέσιμο εδώ.

Για περισσότερες λεπτομέρειες και πληροφορίες μπορείτε να αποστείλετε email στο [email protected], καθώς και να καλέσετε στο τηλέφωνο στο +30 210 3306086.

Τα τελευταία νέα και για τις δράσεις του ευρωπαϊκού προγράμματος MoreThanAJob είναι διαθέσιμες  και στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

Μείνετε συντονισμένοι και ακολουθείστε μας στο Facebook, το Τwitter, το LinkedIn και το YouTube.