Νέα
Τμήματα
κάθε μήνα

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Η εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων, είναι ένα διαρκώς αναπτυσσόμενο επιστημονικό πεδίο που έχει εξελιχθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, καθώς δίνει νέες δυνατότητες και συγκριτικά πλεονέκτημα στους εκπαιδευτές που θα το παρακολουθήσουν, σε σχέση με το υπόλοιπο εκπαιδευτικό δυναμικό. Τους εξασφαλίζει δε τη μέγιστη μοριοδότηση, που απαιτείται για την ένταξή τους στο μητρώο εκπαιδευτών και συμβούλων για τα Σχολεία Δεύτερων Ευκαιριών (ΣΔΕ), τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) και τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ).

Επιλέξτε κάποια από τα ακόλουθα σεμινάρια για να έχετε την ανώτατη μοριοδότηση στις προκηρυσσόμενες θέσεις.

Γιατί euroTRAINING?
H EUROTraining σε συνεργασία με μία ομάδα έμπειρων εκπαιδευτών, σχεδιάζει και υλοποιεί σεμινάρια υψηλού επιπέδου, προσαρμοσμένα στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας. Στόχος μας η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων που θα βοηθήσουν τους ενδιαφερόμενους να αναπτύξουν άμεσα και αποτελεσματικά τις δεξιότητές τους, ώστε να αναζητήσουν καλύτερες επαγγελματικές ευκαιρίες.
About
Συνεργαζόμενες επιχειρήσεις